Kominictví Petr Fiala

09.03.2015 20:57

Kominictví je řemeslo s dlouholetou tradicí a přesto, že se může zdát, že dnes už není tak vyhledávané, opak je pravdou. Komíny, či jiné spotřebiče, budou stále potřebovat vyčistit, zkontrolovat nebo opravit.

A od toho tu je kominictví. Plzeň je velkým městem a i zde se najde mnoho lidí, pro které jsou tyto služby nezbytné a tak neváhejte a navštivte kominictví Petra Fialy, který sídlí právě v tomto měste.

Provoz topných zařízení s sebou nese určité povinnosti, které se musí dodržovat. Je to například vložkování, či revize komínů a tato práce by se rozhodně měla svěřit do rukou profesionálům.

Vložkování komínů
 

Celý akt tzv. vložkování spočívá ve vložení speciální vnitřní vrstvy (vložky) do komínového průduchu. Moderní spotřebiče kladou vysoké nároky na odtah spalin. Při volbě vhodného materiálu vložky hraje důležitou roli zejména nasákavost, odolnost proti vlhkosti a proti vyhoření.

Důvodů pro vložkování komínů může být hned několik. Špatný tah komína, zápach v místnosti, netěsnost komínového zdiva, nesplňování aktuálně platných norem a mnoho dalšího.

Revize komínů
 

Revize komínů je kompletní kontrola celé spalinové cesty před uvedením spotřebiče do provozu. Na základě této kontroly je pak vystavena revizní zpráva, která obsahuje veškeré údaje a také i případné nedostatky.

Pokud máte podezření, že je s Vaším komínem něco v nepořádku, či uvádíte do provozu nový komín, měli byste neprodleně provést revizi komínu. Plzeň je naštěstí místem, kde najdete odborníka a tím není nikdo jiný, než Petr Fiala.