Obnova památek Rokycany, Plzeň a okolí

09.03.2015 21:38

Sdružení Vršíček je spolek pro obnovu památek v Rokycanech, Plzni a okolí, jehož cílem je pomoc těmto lokalitám v trvalé péči o kulturní památky a v tento prospěch pořádané osvětové činnosti.

Členství vzniká dobrovolným sdružením zúčastněných osob, zajímajících se o stav a údržbu památek v Rokycanech, Plzni a okolí. Členové nebudou sdružovat žádné majetkové podíly k zajištění zdrojů příjmů. Zdroj příjmů musí být zajišťován pouze veřejnou sbírkou.

Historie
 

Naše sdružení se orientuje na památky, které tzv. „nikdo nechce“. Naše činnost začala již v roce 1991 jako sdružení pro obnovu barokní kapličky v Rokycanech. Název skupiny, zaměření a vůbec vše, se ve sdružení postupně měnilo. Od roku 1992 se náš spolek přejmenoval na „Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech“, roku 1994 pak na „Nadaci kanovníka Bohumila Staška“ a od roku 1997 pak již nese aktuální název. Od doby prvního založení, sdružení pracovalo na opravě památek (celkem 15), z nichž u deseti je záchrana završena. Momentálně opravujeme například kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané nebo Kostelík u Ježíška v Plzni.

Služby
 

Jednou z poskytovaných služeb našeho spolku, je obnova památek. Momentálně pracujeme na pěti památkách. Mezi obnovovanými památkami jsou i památky Plzeň, jako například Kostelík u Ježíška a kostel sv. Mikuláše. Samozřejmě jsou zde i památky Rokycany, mezi které bychom zařadili například kapličku Panny Marie Bolestné.

A dále náš spolek památek provádí osvětovou činnost, což znamená, že provádíme různé přednášky, koncerty a vlastivědné výlety.

V případě jakýchkoliv dotazů, či připomínek se nás nebojte kontaktovat.