Oprava památek - spolek Vršíček

01.06.2015 00:46

Opravy památek

 

Spolek Vršíček byl založen v roce 1991, který si původně kladl za cíl obnovit barokní kapličku v Rokycanech. Jak šel čas, spolek se přejmenoval na Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech. Od roku 1994 spolek úspěšně renovoval památku za památkou, stále s nadšením a láskou pro připomenutí si historie. Spolek se hlavně zaměřoval na památky, které byly pro ostatní organizace a společnosti v oboru neatraktivní. Díky schopnostem členů spolku, ozvalo se jim pár zájemců o opravu kostelíku u Ježíška v Plzni. A tak pokračovala obnova památek i zde, v hlavním městě plzeňského kraje. Kostelík u Ježíška se nyní může pyšnit svou krásou a za to můžeme poděkovat právě těmto dobrým lidem ze Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí, jak se jmenují od roku 1997 dodnes. Sdružení se nyní orientuje na majitele památek, kteří potřebují pomoc s jejich obnovou a rekonstrukcí. Obnova památek v Rokycanech, Plzni a okolí je momentálně velmi potřebná činnost, jelikož je dobré a společnosti prospěšné si připomínat historii, dokonce i třeba v malém měřítku, jako je například kaplička v Rokycanech. Členství je ve spolku naprosto dobrovolné. Členové nebudou sdružovat žádné majetkové podíly k zajištění zdrojů příjmů. Zdroj příjmů musí být zajišťován pouze veřejnou sbírkou. Opravy památek, které tento spolek provádí, si tedy neklade za cíl vydělat, ale připomínat si historii i v těch nejmenších, a nejméně nápadných místech.

Památky Plzeň

Spolek Vršíček se dostal do Plzně díky opravě kostelíku u Ježíška, dále zde působí stále, jako dobrovolnický spolek pro ochranu a opravu památek. Je velice úctyhodné, že tento spolek dbá svých zásad, například že nepožadují žádnou finanční kompenzaci za opravy, nýbrž že na veškeré své projekty si shánějí peníze sami, nejčastěji prostřednictvím veřejných sbírek.

Spolek Vršíček – historie i v těch nejmenších předmětech