Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí

17.03.2015 14:40

Spolek Vršíček byl založen v roce 1991, který si původně kladl za cíl obnovit barokní kapličku v Rokycanech. Jak šel čas, spolek se přejmenoval na Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech. Od roku 1994 spolek úspěšně renovoval památku za památkou, stále s nadšením a láskou pro připomenutí si historie. Spolek se hlavně zaměřoval na památky, které byly pro ostatní organizace a společnosti v oboru neatraktivní. Díky schopnostem členů spolku, ozvalo se jim pár zájemců o opravu kostelíku u Ježíška v Plzni. A tak pokračovala obnova památek i zde, v hlavním městě plzeňského kraje. Kostelík u Ježíška se nyní může pyšnit svou krásou a za to můžeme poděkovat právě těmto dobrým lidem ze Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí, jak se jmenují od roku 1997 dodnes. Sdružení se nyní orientuje na majitele památek, kteří potřebují pomoc s jejich obnovou a rekonstrukcí. Obnova památek v Rokycanech, Plzni a okolí je momentálně velmi potřebná činnost, jelikož je dobré a společnosti prospěšné si připomínat historii, dokonce i třeba v malém měřítku, jako je například kaplička v Rokycanech. Členství je ve spolku naprosto dobrovolné. Členové nebudou sdružovat žádné majetkové podíly k zajištění zdrojů příjmů. Zdroj příjmů musí být zajišťován pouze veřejnou sbírkou.